axırda

axırda
z.
1. Hamıdan sonra, qurtaracaqda. Axırda duran kimdir?
2. Nəticədə, ən nəhayətdə, bir şeyin nəticəsində, nəhayət. Axırda dilə gəlib cavab verdi. O, axırda özü avara qalacaqdır. Axırda bildiyi yadından çıxacaq. – Ey xuda, kim çəkər axırda gülabın o gülün; Dərdisər dəfinə aləmdə bu dərman gülüdür. S. Ə. Ş.. Muzdur çamadanı qabağına alıb, açar yerini mismar ilə qurdalamağa başlayıb, axırda açdı. S. M. Q.. Axırda hər yandan qarğa-quzğun kimi dövlətlilər tökülüb şeyxi yatırtdılar. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • axır — is. 1. Son, nəhayət; bir şeyin son nöqtəsi, qurtaracağı. Yolun axırı. İşin axırı. Qışın axırı. İclasın axırı. Mahnının axırı. İlin axırına az qalır. Şəhərin axırında yaşayıram. – <Mirzə Fətəli:> Hər bir qaranlığın axırı işıqdır. Ə. H.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • intihar — is. <ər.> Özünü öldürmə. <Zəmanə> . . o qədər o biçarəni əzdi ki, axırda onu ya intihara, ya qara torpaq altına girməyə məcbur etdi. C. C.. İndi onun simasında intihara qərar vermiş kimi küt bir durğunluq vardı. M. C.. İntihar etmək – …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəhayət — <ər.> 1. is. Son, axır, qurtaracaq. Hər şeydə başlanğıc və nəhayət vardır. Bu işin nəhayəti nə olacaq? – Həyat nəşəsilə titrəyir içim; Parlaq gələcəyim, nəhayətim var. M. Müş.. Nəhayət vermək (qoymaq) – saxlamaq, dayandırmaq, son vermək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qərar — 1. is. <ər.> 1. Bir məsələni müzakirə etdikdən sonra, hamı tərəfindən çıxarılan nəticə; qətnamə. Qərar layihəsi. Qərarı müzakirə etmək. Qərar vermək (qoymaq) – bir şeyi müzakirə etməkdən, yaxud bir şey haqqında düşündükdən sonra müəyyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qət — <ər.>: qət etmək – 1) kəsmək. Qət eylə aşinalığım ondan ki, qeyridir. Füzuli; 2) həll etmək, ayırd etmək, qurtarmaq. Mübahisəni qət etmək. – İki saatın içində bu işi qət eləmək olar. M. F. Axundzadə; 3) keçmək, yol getmək. Təyyarə saatda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ən — ədat. Keyfiyyət bildirən sifətlərin və zərflərin əvvəlinə gətirilərək üstünlük, şiddət bildirir. Ən böyük çay. Ən iti uçan təyyarə. Ən sağlam adam. Ən qısa. Ən uzun. Ən gözəl. Ən axırda. Ən əvvəldə. Ən sonra (lap axırda). Əlin ən uzun barmağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boğmalaşmax — (Şəki) dalaşmaq, əlbəyaxa olmaq. – O qədə boğmalaşdılar, axırda özdəri yoruluf ayrıldı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bulançılamax — (Qazax, Şəmkir) vurnuxmaq. – İnəx’ bulançılaner, doğajax də:səη; – Urusdam savaxdan bəri bulançılıyırdı, axırda qaşdı (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əlcəx’ — I (Çənbərək, Basarkeçər, Naxçıvan, Ordubad, Tovuz) bax əlcək I. – Kərəntinin əlcəyi qırılıf, gərəx’ təzəsin düzəldim (Basarkeçər); – Kərəntinin əlcəyi boz söyütdən yaxşı olar (Çənbərək); – Əlcəx’ qapıda olar tutmağa (Naxçıvan); – Xış əlcəx’siz… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xınız — I (Xanlar) sirsaxlayan. – Xınız adam nə desən hesavı içəri verər, axırda da əlinən nə:lsə elər II (Kəlbəcər) paxıl, xəbis. – Həsən çox xınız adamdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”